დაგეგმვისა და კონტროლის სამმართველოს ფუნქციები: 

  • სამინისტროს საქმიანობის დაგეგმვისა და კონტროლის მარეგულირებელი პროცესის ინსტრუქციის (მეთოდოლოგიის) შემუშავება და დანერგვა; 
  • საქმიანობის დაგეგმვის პროცესის ორგანიზება სამინისტროს მასშტაბით და გეგმების კონსოლიდაცია; 
  • გეგმების სწორი და ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა; დაგეგმვის, კონტროლისა და ანალიზის მექანიზმების განვითარება.
საკონტაქტო ინფორმაცი


----------------------------------------------------------------------------------------------------

მიმაგრებული დოკუმენტები

 დაგეგმვისა და კონტროლის სამმართველოs დებულება

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©