საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია – 2016-2020 წლებისთვის


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©