საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აცხადებს  კონკურსს: 

 • შპს „ბლექ სი არენა ჯორჯიას“ დირექტორის თანამდებობაზე

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს. სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ეკონომიკური ზრდის ანალიზი; მდგრადი განვითარება; ვაჭრობა და ინვესტიციები; წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; სამშენებლო პოლიტიკა; ელექტრონული კომუნიკაციები; ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა; ფოსტა; ტრანსპორტი და ლოგისტიკა; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; კაპიტალის ბაზრის განვითარება; საპენსიო სისტემის რეფორმა; ქვეყნის ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა; ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მონიტორინგი; სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების (აქციების ან/და წილების) პარტნიორის/აქციონერის უფლებამოსილებების განხორციელება კანონმდებლო¬ბით დადგენილი წესით.

სამინისტრო განიხილავს ნებისმიერი პირის შესაძლებლობებს, რომელიც აკმაყოფილებს ჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:


სავალდებულო მოთხოვნები: 

 • უმაღლესი განათლება
 • სამუშაო გამოცდილება ღონისძიებების ორგანიზებისა და მომსახურების, PR-ის, მარკეტინგის, ტურიზმის ან კულტურის სფეროებში
 • მენეჯერად მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება
 • ინგლისური ენის ბრწყინვალედ ცოდნა

  
სასურველი მოთხოვნები:

 • მსხვილი და მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ორგანიზების გამოცდილება. დაინტერესებულმა პირმა განაცხადში უნდა ჩამოთვალოს მის მიერ მოწყობილი ღონისძიებები
 • საერთაშორისო შოუ-ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან კავშირების ქონა
 • პრომოუტერების, მუსიკოსების წარმომადგენლების, აგენტების და საერთაშორისო ღონისძიებების მომსახურების მიმწოდებლების საერთაშორისო ქსელის მეშვეობით ეფექტური შედეგების მიწოდების გამოცდილება
 • საკონცერტო დარბაზის ეფექტური მენეჯმენტის გამოცდილება
 • ხელოვნების დარგის ცოდნა (თეატრი, მუსიკა, ფილმი და სხვ.) 
 • დამატებითი რეგიონალური ენის ცოდნა

  
საჭირო უნარები: 

 • შემოქმედებითობა
 • ეფექტური კომუნიკაციის და ანგარიშგების უნარები (წერითი და ვერბალური) ქართულ და ინგლისურ ენებზე
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების მაღალი კულტურა, მათ შორის რესურსების განაწილების ოპტიმიზაცია (ადამიანები, სახსრები, აქტივები)
 • საჯარო გამოსვლებისა და მასმედიასთან კარგი კომუნიკაციის უნარი


შპს „ბლექ სი არენა ჯორჯიას“ დირექტორის ძირითადი ფუნქციებია:

 • კომპანიისთვის სტრატეგიული პარტნიორების მოძიება და მათთან მოლაპარაკებების წარმოება;
 • ქართველ და უცხოელ პრომოუტერებთან მოლაპარაკებების წარმოება;
 • საკონცერტო კალენდრის დაგეგმვა;
 • დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის კონცეფციის შექმნა და მიმდინარე სამუშაო პროცესებში სრული ჩართულობა;
 • დაგეგმილი ღონისძიებების ბილეთების ფას წარმოქმნაში გადაწყვეტილების მიღება და გაყიდვების კონტროლი;
 • ღონისძიებების პროცესების შეუფერხებლად წარმოებაზე პასუხისმგებლობა.


ანაზღაურება განისაზღვრება კანდიდატის კვალიფიკაციისა და სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად. 

კანდიდატებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, ვთხოვთ CV გამოგზავნონ მეილზე: konkursi@moesd.gov.ge . დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმების შემთხვევაში სამინისტრო გთავაზობთ განვითარების საშუალებას, კარგ კორპორატიულ კულტურას და მაღალი სტანდარტის ეთიკურ გარემოს.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გისურვებთ წარმატებას პროფესიულ და კარიერულ განვითარებაში.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს კონკურსს: 
 

 • ინვესტიციების პოლიტიკისა და სტრატეგიული საინვესტიციო პროექტების უფროსი კურატორის  თანამდებობაზე

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს. სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ეკონომიკური ზრდის ანალიზი; მდგრადი განვითარება; ვაჭრობა და ინვესტიციები; წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; სამშენებლო პოლიტიკა; ელექტრონული კომუნიკაციები; ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა; ფოსტა; ტრანსპორტი და ლოგისტიკა; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; კაპიტალის ბაზრის განვითარება; საპენსიო სისტემის რეფორმა; ქვეყნის ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა; ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მონიტორინგი; სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების (აქციების ან/და წილების) პარტნიორის/აქციონერის უფლებამოსილებების განხორციელება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სამინისტრო განიხილავს ნებისმიერი პირის შესაძლებლობებს, რომელიც აკმაყოფილებს ჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

უმაღლესი განათლება შემდეგი მიმართულებებით:

• ბიზნეს-ადმინისტრირება
• ეკონომიკა
• ფინანსები
• საერთაშორისო ურთიერთობები
 

მინიმუმ 7 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის, შემდეგ მიმართულებებზე:

• საინვესტიციო პორტფელების მართვა
• ინვესტორებთან ურთიერთობა და მათი მხარდაჭერა
• საინვესტიციო პოტენციალის განვითარებასთან დაკავშირებული პროექტების მართვა
• საინვესტიციო კვლევები
• საინვესტიციო სფეროში კონსულტირება 
 

უცხო ენის ცოდნა:
• აუცილებელია ინგლისური ენის ბრწყინვალედ (C2 დონე) ცოდნა
• სასურველია რუსული ენის ცოდნა


საჭირო უნარები:
• ეფექტური კომუნიკაციის და ანგარიშგების უნარები (წერითი და ვერბალური), ქართულ და ინგლისურ ენებზე
• პრეზენტაციის მომზადებისა და ეფექტურად წარდგენის უნარი
• დაგეგმვისა და ორგანიზების მაღალი კულტურა
• კრიტიკული ანალიზის უნარი
• განსხვავებულ ამოცანებზე ერთდროულად მუშაობის უნარი
• ლიდერული უნარ-ჩვევები
 
ანაზღაურება განისაზღვრება კანდიდატის კვალიფიკაციისა და სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად. 


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმების შემთხვევაში სამინისტრო გთავაზობთ:
1. თანამშრომლის ორიენტაცია/ადაპტაციას;
2. მოტივაციის სისტემებს;
3. განვითარების საშუალებას;
4. კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობას;
5. კარგ კორპორატიულ კულტურას და მაღალი სტანდარტის ეთიკურ გარემოს.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გისურვებთ წარმატებას პროფესიულ და კარიერულ განვითარებაში.

კანდიდატებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, ვთხოვთ CV  გამოგზავნონ მეილზე: hr@moesd.gov.ge . დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©