მიმდინარე პროექტები

სასათბურე გაზების გამოყოფის შემცირება საქართველოს სამრეწველო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებით

როგორ ზეგავლენას მოახდენს ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის დირექტივა (ეე) საქართველოს სამრეწველო სექტორზე და მასთან დაკავშირებულ ენერგოეფექტურობის ბაზარზე – ფოკუსირება 7, 8 და 16 მუხლებზე
 დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©