სამოქმედო გეგმა - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2023წ
შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა, 2022 წელს განხორციელებული აქტივობების შესახებ ანგარიში
სამოქმედო გეგმა - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2022წ.
სამოქმედო გეგმა - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2021წ.
შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა, 2021 წელს განხორციელებული აქტივობების შესახებ ანგარიში
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021