სამოქმედო გეგმის პროექტი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2024წ.
განსახილველად წარმოგიდგენთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2024 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა - სამუშაო ვერსიას. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებები შეუძლია გამოაგზავნოს 30 ივნისის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: mbegoidze@moesd.gov.ge

მიმაგრებული ფაილები:
შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა, სამოქმედო გეგმის პროექტი - 2024 წ.

სამოქმედო გეგმა - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2023წ
შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა, 2022 წელს განხორციელებული აქტივობების შესახებ ანგარიში
სამოქმედო გეგმა - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2022წ.
სამოქმედო გეგმა - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2021წ.
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021